Gospodarstwo Rolne Jan Gorzellik

Jesteśmy rodzinnym gospodarstwem rolnym zajmującym się produkcją roślinną oraz hodowlą trzody chlewnej i bydła opasowego. Z tuczników produkujemy mięso, wyroby podrobowe, kiełbasy oraz szynki.


„Od pola do stołu” to nasza dewiza i satysfakcja.
Rodzina Gorzellik

Jan Gorzellik
Zakrzów, ul. Mickiewicza 12
47-330 Zdzieszowice