Regulamin sklepu

Warunki ogólne

§ 1.Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego zagrodoweifarmerskie.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) odbywają się według niniejszego regulaminu.

Złożone przez Klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

§ 2. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Grupa Zagrodowe i Farmerskie

Sklep Na Farmie Joanna Młyńczak
Słoneczna 39
42-690 Połomia
NIP: 6452274615

Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez:

§ 3. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto i są przedstawione w złotych polskich.

§ 4. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.

§ 5. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela sklepu lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.

Zamówienia oraz sposób ich realizacji


§ 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia składane są online, na stronie sklepu bez konieczności logowania.

§ 7. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może odbywać po wypełnieniu formularza zamówienia i adresu dostawy na stronie sklepu.

§ 8. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 9. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia w sklepie internetowym jest podanie Imienia i nazwiska lub nazwy, numeru telefonu i dresu e-mail oraz danych adresowych. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.

§ 11. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 12. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.

§ 13. Zamówienia złożone od poniedziałku do niedzieli realizowane są w poniedziałek kolejnego tygodnia, a wysyłane we wtorek. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień niż, określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu pod adresem zagrodoweifarmerskie.pl

§ 14. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 6 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Dokładamy jednak wszelkich starań, by zrealizować zamówienia jak najszybciej.

§ 15. Za dokonany zakup sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub na życzenie zamawiającego – rachunek.

§ 16. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 781 700 101.

§ 17. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej.

§ 18. Ze względów technicznych wygląd produktów na stronie internetowej może w niewielkim stopniu odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Płatności


§ 19. Dostępną w sklepie formą płatności jest:

  • Przelew na konto sklepu:

Sklep Na Farmie Joanna Młyńczak
Słoneczna 39
42-690 Połomia
NIP: 6452274615
Numer rachunku: 67 8466 0002 0003 8393 2000 0001

§ 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności oraz opóźnień zawinionych przez osoby trzecie. Zamówiony towar zostanie wysłany dopiero po wpłacie należności na konto.

§ 21. Przy dokonaniu płatności za założone zamówienie należy podać numer zamówienia znajdujący się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez sklep.

§ 22. Płatność dokonana przez zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana przez sklep przelewem na konto bankowe Zamawiającego.

Sposób i koszty dostawy


§ 23. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Przy dostawie zamówienia Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić dostawcy odbiór zamówienia.

§ 24. Koszty dostawy :

  • Przesyłka kurierska na terenie kraju: 22,00 zł do 25kg

Reklamacje i zwroty


§ 25. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu.

Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od daty dostawy pod adres spółki, po uprzedniej informacji drogą e-mailową. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub rachunek).

Wzór formularza reklamacyjnego przesyłamy mailem na prośbę zainteresowanego.

W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać na uzgodniony uprzednio adres, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania podstawą reklamacji jest przesłanie e-mail ze zdjęciem uszkodzonego towaru.

Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

§ 26. Żywność to specjalna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność niż inne kupowane przez nas rzeczy. Jest zrozumiałe, że sprzedawca nie może odpowiadać za jakość żywności, aż przez dwa lata od zakupu, tak jak jest w przypadku towarów nieżywnościowych.

A zatem żywność złej jakości reklamujemy u sprzedawcy:

  • w terminie 3 dni od otwarcia towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości.
  • w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towaru sprzedawanego luzem.

Należy jednak zwrócić uwagę czy termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości jeszcze nie upłynęły. Jeśli data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia już upłynęły – to znaczy, że dane produkty nie nadają się do spożycia i po tej dacie nikt nie gwarantuje ich dobrej jakości. Oczywiste też jest, że wtedy nie ma podstaw do składania reklamacji.

Na opakowaniach żywności znajdują się informacje z którymi warto się zapoznać. Jest to nazwa rodzajowa, skład produktu, jego trwałość, warunki przechowywania, wartość odżywcza, cena itp..

§ 27. Przy realizacji dostawy, w razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał. Nasz sklep internetowy w takim przypadku dołoży wszelkich starań, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla Klienta.

§ 28. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Ochrona danych osobowych
§ 29. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas zakupów są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym.

§ 30. Dokonując zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).

§ 31. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym.

Postanowienia końcowe

§ 32. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )